Code 95

bij scholing

Wat is code 95?

Code 95 is een Europese richtlijn die de beroepsbekwaamheid van vrachtwagen- en buschauffeurs waarborgt. Deze richtlijn, ook bekend als Richtlijn 2003/59/EG, is van kracht sinds 2008 en heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren, de veiligheid van chauffeurs te waarborgen en de kwaliteit van het transport in Europa te verhogen.

Voor Wie is Code 95 Verplicht?

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs die in Europa werkzaam zijn en een rijbewijs hebben voor de categorieën C (vrachtwagens) en D (bussen). Dit geldt zowel voor chauffeurs die binnenlandse als internationale ritten uitvoeren.

vrachtwagen service code95

Hoe Verkrijgt Men Code 95?

Voor nieuwe chauffeurs die hun rijbewijs na de invoering van de richtlijn hebben gehaald, wordt Code 95 automatisch toegevoegd na het behalen van de nodige examens en opleidingen. Voor bestaande chauffeurs die hun rijbewijs voor de invoering van de richtlijn hebben behaald, was er een overgangsperiode waarin zij door middel van nascholing de Code 95 aantekening konden verkrijgen.

De Vijfjaarlijkse Nascholing

Om de Code 95 aantekening op het rijbewijs te behouden, moeten chauffeurs elke vijf jaar een nascholing van 35 uur volgen. Deze nascholing is bedoeld om de vaardigheden en kennis van chauffeurs up-to-date te houden. De nascholing bestaat uit verschillende modules, waaronder theoretische en praktische lessen. Enkele onderwerpen die tijdens de nascholing aan bod kunnen komen zijn:

  • Verkeersveiligheid en defensief rijden
  • Gezondheid en ergonomie
  • Wetgeving en regelgeving
  • Het efficiënt en milieuvriendelijk rijden
  • Eerste hulp en noodprocedures
rijbewijs-service chauffer

Gevolgen van het Niet Bezitten van Code 95

Chauffeurs die hun Code 95 niet op orde hebben, mogen geen beroepsmatige ritten uitvoeren. Dit kan leiden tot boetes voor zowel de chauffeur als de werkgever en kan zelfs resulteren in het verlies van de transportvergunning voor het bedrijf. Het is daarom essentieel voor zowel chauffeurs als transportbedrijven om de geldigheid van de Code 95 aantekening te monitoren en tijdig de benodigde nascholingen te plannen.

Conclusie

Code 95 is een belangrijke richtlijn die bijdraagt aan de professionalisering van de transportsector en de veiligheid op de weg. Door regelmatig bijscholing te volgen, blijven chauffeurs goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen zij hun werk op een veilige en efficiënte manier uitvoeren.

Ondersteuning en Subsidies

Veel landen binnen de EU bieden subsidies en financiële ondersteuning aan bedrijven en chauffeurs voor het volgen van de Code 95 nascholing. Dit kan variëren van belastingvoordelen tot directe financiële bijdragen. Het is raadzaam om bij lokale instanties en brancheorganisaties te informeren naar de mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Voordelen voor Werkgevers

Naast wettelijke naleving, biedt Code 95 ook diverse voordelen voor werkgevers in de transportsector:

  • Verhoogde Veiligheid: Goed getrainde chauffeurs zijn beter in staat om ongelukken te voorkomen.
  • Kostenbesparing: Efficiënt rijden en goed onderhoud kunnen leiden tot lagere brandstof- en onderhoudskosten.
  • Reputatie: Bedrijven die investeren in de training van hun personeel genieten vaak een betere reputatie binnen de sector en bij klanten.
  • Medewerkerstevredenheid: Door te investeren in opleiding en ontwikkeling, kunnen bedrijven bijdragen aan de tevredenheid en loyaliteit van hun werknemers.
vrachtwagen servie code95

Over ons rijbewijs service

Rijbewijs service heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het geven van auto - motor - brommer - taxi - theorie alle categorie - WRM - BE rijbewijs. Door onze ervaring hebben wij een grote klantenkring opgebouwd in Alkmaar, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Duivendrecht, Diemen, Hoofddorp, Haarlem, Hoorn, Leiden, Leusden, Utrecht, en Zaandam. Onze rijschool is gevestigd in Amsterdam.
Winkelwagen